Nieuws

Informatie

Samenwerking met locale bedrijven.

 

Samenwerking

Omdat voorzieningen (zoals kleine winkels, postkantoor, e.d.)  op het platteland steeds meer moeite hebben om te blijven bestaan zullen wij mogelijkheden creëren vanuit het zorglandgoed om voor omwonenden ouderen voorziening te organiseren die aansluiten op de behoefte.

We streven ernaar om het onderhoud van het landgoed in samenwerking met een doelgroep voor gehandicaptenzorg te organiseren, waarbij deze doelgroep een maatschappelijke taak geboden kan worden. Als de ruimte het toelaat onderzoeken we de haalbaarheid om in samenwerking met deze doelgroep een kinderboerderij op ons landgoed te laten realiseren.

De samenwerking met de andere doelgroep geeft ook de mogelijkheid om psychotherapieën en behandelingen te combineren voor beide doelgroepen. Zo kan bijvoorbeeld dierentherapie, natuurtherapie en muziektherapie voor mensen met een verstandelijke beperking ook toegepast worden voor zorgvragers met een psychogeriatrische aandoening.


Voor de para-peri medische zorg onderzoeken we in de komende tijd op welke wijze we dit organiseren. Mogelijkheden hierbij zijn bijvoorbeeld samenwerking met andere kleine zorgorganisaties aangaan of met een para-medisch centrum of een uitgebreide fysiotherapie praktijk of deze zorg inkopen bij een zorgorganisatie.