Nieuws

Informatie

Deze pagina beschrijft de visie die wij hebben voor de bouw van en de zorg geboden op het Linge's Zorglandgoed.

 

Over ons

Linge’s Zorglandgoed krijgt een oppervlakte van 17,5 hectare. Vanuit de landschapsvisie van de gemeente is de afspraak om minimaal 12 hectare nieuwe natuur te ontwikkelen. Op 2 hectare zal de ontwikkeling van de 3 zorgwoningen voor 30 psychogeriatrische zorgvragers gerealiseerd worden en een beheerderswoning / landhuis.  

Bij het onderhoud voor alle onderdelen op het landgoed zullen naast een vaste medewerker, meerdere werkplekken georganiseerd worden voor mensen met een beperking. 

Met de komst van het zorglandgoed zullen er in 2013 ruim 28 FTE ingevuld kunnen worden. Daarbij komen er een aantal werkplekken voor mensen met een beperking waarmee het totale aantal FTE mogelijk op 32 - 35 FTE uitkomt. 

Naast de 12 hectare nieuwe natuur en de 2 hectare voor de gebouwen blijft er 3,5 hectare over, waar we een extra meerwaarde aan willen geven die ook voor iedereen toegankelijk is en uitnodigend zal zijn. We willen in dit gebied verbindingen tussen jong en oud, valide en minder valide mensen een basis bieden en stimuleren en daarmee de verdraagzaamheid naar elkaar toe vergroten en verantwoordelijkheidsgevoel bevorderen.

Dit willen we doen door het realiseren van een rolstoeltoegankelijk wandelgebied met voor jong en oud een educatieve, recreatieve sportieve route met spelelementen op en rond een educatief-, speel- en ontmoetings eiland, een diverse soorten klein vee, een hoogstamboomgaard en een moestuin.  

Om het aantrekkelijk te maken en te houden willen we gedurende het jaar met hulp van vrijwilligers kleine seizoensgebonden activiteiten organiseren, zoals b.v. kersen eten in de boomgaard, stro vlechten, kraambezoek lammeren, spinnen, insecten leren kennen, klompen maken, stoelmatten en jam maken.    

Dementie kenmerkt zich door een degeneratieve achteruitgang van cognitieve mogelijkheden en toenemende desoriëntatie in tijd, plaats en persoon. Het denkende brein wordt minder en het emotionele brein neemt het steeds meer over, steeds meer dingen gaan op intuïtie. Een individuele benadering in een vertrouwde omgeving blijkt van groot belang om angst en onrust bij de zorgvragers te voorkomen en een meer plezierige invulling te geven van hun dagelijkse leven.  

Wij gaan uit van de visie, dat zorg en wonen zoveel mogelijk het dagelijkse leven in een normale thuissituatie dienen te benaderen. De woning is als het thuis van de bewoners. De bewoners vormen als het ware een gezin, waarbinnen zich de dagelijkse taken afspelen die in het huishouden in de gezinssituatie nu eenmaal moeten gebeuren. Het ritme en het tempo van het leven en de activiteiten sluiten aan bij de vroegere bekende omgeving.

Er is een huiskamer voor het samenzijn, een keuken waarin wordt gekookt en gezamenlijk gegeten, een tuin waarin ontspannen en gewerkt kan worden en dieren die zorg en aandacht nodig hebben. Daarbij hebben de bewoners een eigen zit/slaapkamer - om zich terug te trekken. Deze is ingericht met de eigen vertrouwde spulletjes en volgens de eigen smaak.

De verzorging richt zich erop om dit alles zo goed mogelijk te ondersteunen. Zij maken op eigen wijze evenzeer deel uit van de woonsituatie als de bewoners zelf. Het ritme en de behoefte van de bewoners bepalen de zorg, in plaats van dat het leven van de bewoners wordt gereguleerd door de efficiency van de bedrijfsprocessen. 

Om dit concept gestalte te geven moeten zowel wonen als zorg anders worden georganiseerd dan in een traditioneel verpleeg- of verzorgingshuis. Daarbij wordt rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de zorgvragers en met relatief kleine teams die de zorg en de ondersteuning bieden.