Nieuws

Informatie

De mensen die het Linge's Zorglandgoed project hebben gestart.

 

De initiatiefnemers

Wij zijn Nicoline van Iperen en Cor van den Berg en sinds 2006 woonachtig in de gemeente Lingewaal, in de kern Asperen.

Cor heeft een technisch commerciële achtergrond en Nicoline een uitgebreide achtergrond in de gezondheidszorg. Nicoline heeft ruim 23 jaar ervaring opgedaan in de gezondheidszorg, waarvan de laatste jaren als verantwoordelijk manager van een woonzorgcentrum (voorheen verzorgingshuis).

Beiden zijn wij naast ons werk actief op verschillende maatschappelijke terreinen en zetten wij ons daar graag voor in.
Al lange tijd heeft Nicoline het ideaal om een kleinschalige woongroep op te zetten op het platteland. Een idee waar zij jaren geleden al met haar moeder over sprak. Nu zij ervaring heeft opgedaan als manager in een woonzorgcentrum is de tijd aangebroken dit idee om te gaan zetten in de werkelijkheid. Onze ideële visie laten wij hierbij voorop staan.

Onze visie baseert zich op persoonlijke, betaalbare en kwalitatief hoge zorg waarbij het heden, het verleden en de zelfredzaamheid van de zorgvrager een ruime plaats in het wonen en begeleiden krijgen. Het centraal stellen van de zorgvragers wordt hiermee in een ander daglicht geplaatst. Uitgangspunt is dat onze instelling toegankelijk is voor iedere zorgvrager van de doelgroep waar wij ons op richten en geen financiële drempels kent.