Nieuws

Informatie

Dit zijn de effecten die Linge's Zorglandgoed zal hebben op de patienten en de omgeving volgens ons onderzoek.

Beoogde kwalitatieve en kwantitatieve effecten

 1. Iedereen midden in de samenleving waarbij groen en dieren meehelpen de verbinding te maken tussen alle doelgroepen en leren leuk maken. 

  Het zorglandgoed met de aaiweide zal een mooie, groene locatie zijn waar mensen die er wonen, of werken of recreëren, midden in de samenleving zullen staan. Planten en dieren nodigen uit tot verbinding, omdat het levend materiaal en levende wezens zijn. Ze reageren zichtbaar op de manier waarop de deelnemer ermee omgaat. Dit maakt dat de deelnemer zich betrokken gaat voelen. Dit zal onderdeel uitmaken van de educatie die op het landgoed plaats zal vinden.

 1. Eenvoud, ritme en structuur bieden een veilige woon- werk- leer  en recreëromgeving.

  Op het zorglandgoed zullen de deelnemers op verschillende manieren gevoelens van veiligheid ervaren. De seizoenen en de werkzaamheden o.a. in een klein natuurcentrum, in de fruitboomgaard, de moestuin en op het landgoed geven het ritme van de dag en week aan en bieden structuur en overzicht. Het leren zal spelenderwijs en vanzelfsprekend opgenomen worden door de kinderen en zorgvragers zullen steeds herkenning hebben in de werkzaamheden en taken die ze reeds lang kennen. De werkzaamheden laten een logisch verband zien waardoor ze begrijpelijk zijn en als zinvol gezien worden.

 1. We denken vanuit mogelijkheden en zetten deze centraal. 

  Belangrijk is het om aan te sluiten bij de mogelijkheden van de mensen en niet de beperkingen centraal te stellen. Op het landgoed zullen veel verschillende activiteiten zijn waardoor er voor iedereen een leuke en passende activiteiten is, waarbij het welzijn en welbevinden voorop staat en de geest en het lichaam geprikkeld zullen worden tot meedoen of meebeleven. Dit zal onder meer zichtbaar zijn in de sportieve- en spelelementen op de wandelroute die jong en oud prikkelen om bezig te zijn en herinneringen op te halen of nieuwe dingen te leren.

 1. Community Care vanuit de oorsprong voeden en stimuleren.

  De omgeving zal ingericht worden waarbij de zorg voor de mensen en voor de omgeving centraal staan en Community Care vanuit de oorsprong gevoed en gestimuleerd zal worden. Vanuit het zorglandgoed zal dit ook vorm gegeven worden door naast het betrekken van de omgeving bij de ontwikkeling van het landgoed we ook gebruik zullen maken van hetgeen de omgeving ons te bieden heeft. Als voorbeeld gaan we ons brood en vlees bij de plaatselijke aanbieders kopen en niet bij de goedkoopste landelijke aanbieder. Ons voordeel zal dan komen uit het draagvlak dat we daarmee bereiken.

 1. De basis zal zich organisch blijven ontwikkelen en de gewenst vorm van de omgeving krijgen.

  Om het bovenstaande vorm en inhoud te geven willen we ons projectplan gaan we uit van een organische ontwikkeling waarbij de belangrijkste factor is dat de neuzen dezelfde kant op staan en iedereen voor hetzelfde doel zal gaan.